Samhällsinformation och Rådgivare

Ring 0900-5080 och välj ID till den rådgivare du vill prata med.

Samtalskostnad 20 kr per minut.


ID 68

Samhällsinformation och vägledning i hur du kan överklaga ett beslut, vem du kan kontakta för att söka stöd i en svår social situation och allmän vägledning i hur samhällets olika funktioner kan stötta  just dig. Universitetsutbildad Samhällsvetare (Stockholms universitet, Linköpings Universitet och Blekinge Tekniska Högskola), med särskilda kunskaper om LSS och barn med särskilda behov, kvinnor och barn i utsatta positioner, samt förskola och skola, står redo att besvara dina frågor. Vi står för ett förutsättningslöst, positivt och förtroligt samtal, där du vågar berätta om din situation och vi engagerar oss helhjärtat för att besvara din fråga på bästa sätt, utifrån just din unika situation, med lösningar som fungerar för just dig.


Samhällsinformation och Rådgivare

Som rådgivare via oss får du betalt för samtalsrådgivning när vi kopplar samtal till dig. Rådgivare kan vara privata rådgivare eller rådgivare åt företag. För att bli rådgivare måste man beställa ett ID från oss. När du blivit rådgivare lägger vi in din text och ditt ID på vår hemsida som andra kan ringa när de behöver rådgivare.

Ring 0900-5080 + ID


Startsidan.

Beställ ID.

Lista på rådgivare.

Information.

Företagsinformation.

Annonser.

Kontakta oss.


Till privata rådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 48000 kr per månad i provisionslön - skatt.


Till företagsrådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 62400 kr + moms i månaden per rådgivare.


Vi läser av samtalstider och banken gör utbetalningar till ditt bankkonto en gång per månad efter vi har rapporterat tiderna.