Här hittar du rådgivande Copywriter

Ring: 0900-5080 och välj ID till den rådgivande Copywriter du vill ha rådgivning med. Samtal med rådgivare kostar 20 kr per minut.


ID 51

Karl Lindblom har 6 års erfarenhet som copywriter. Hej! Under mina drygt fem år som copywriter, har jag informerat uppdragsgivare om olika utformningars genomslagskraft. Det har handlat om vilka sorters lösningar, som fungerar och varför de fungerar. Medierna har varit print, webb och radio och tack vare mina små lektioner har jag fått utrymme att  prestera resultat som synts i bokslutet.

Vid ett annat tillfälle arbetade jag som vetenskapsskribent i nära samarbete med olika forskare. Här fanns det en hårt rotad norm för vilket sorts språk som gällde, men även här lyckades jag bryta igenom. Resultatet blev okonventionella och slagkraftiga texter som vanligt folk läste och som forskarna hade förstått nådde fram. Med detta sagt vill jag anmäla mitt intresse till rådgivare som copywriter.


Copywriter och Rådgivare

Som rådgivande Copywriter via oss får du betalt för samtalsrådgivning. Bli telefonrådgivare hemifrån när du har tid och lust. Företag kan sänka personalkostnader med hjälp av oss. Vi hjälper även arbetssökande och har gratis annonser. Välkommen till Sveriges största grupp med rådgivare. Svenska Rådgivarna.

Ring 0900-5080 + ID


Svenska Rådgivarna

Bli rådgivare

Lista på rådgivare

Information

Företagsinformation

Kontakt


Till privatpersoner genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 48000 kr per månad i provisionslön - skatt.


Till företag genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 62400 kr + moms per månad.


Vår bank gör utbetalning till ditt bankkonto en gång per månad som motsvarar din samlade samtalstid.