Miljö och Rådgivare

Ring 0900-5080 och välj ID till den miljö rådgivare du vill prata med. 

Samtalskostnad 20 kr per minut.


ID 58

Jag är biolog med bred tvärvetenskaplig utbildning inom såväl grön som vit biologi, miljö, komplementär medicin, hälsa och välmående samt utomhuspedagogik. Jag har erfarenhet av laborativt arbete i universitetsmiljö. Erfarenhet av naturvägledning, naturguidning, naturaktivitet och friluftsliv inom offentlig verksamhet samt i skog och mark. Erfarenhet av vägledning kring hälsa och välmående med hjälp av natur, trädgård, skogsbad och mindfulness. Kontakta mig om du vill ha råd eller vägledning. Med vänlig hälsning Marie 


Miljö och Rådgivare

Som rådgivare via oss får du betalt för samtalsrådgivning när vi kopplar samtal till dig. Rådgivare kan vara privata rådgivare eller rådgivare åt företag. För att bli rådgivare måste man beställa ett ID från oss. När du blivit rådgivare lägger vi in din text och ditt ID på vår hemsida som andra kan ringa när de behöver rådgivare.

Ring 0900-5080 + ID


Startsidan.

Beställ ID.

Lista på rådgivare.

Information.

Företagsinformation.

Annonser.

Kontakta oss.


Till privata rådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 48000 kr per månad i provisionslön - skatt.


Till företagsrådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 62400 kr + moms i månaden per rådgivare.


Vi läser av samtalstider och banken gör utbetalningar till ditt bankkonto en gång per månad efter vi har rapporterat tiderna.