Information om Svenska Rådgivarna

 • Vi kopplar samtal till dig.
 • Ditt privata nummer visas inte.
 • Öka ekonomi som pensionär.
 • Marknadsför dig vart du vill.
 • Det finns inga tider att följa.
 • Svara när du har lust.
 • Vi betalar dig 6 kr per minut.
 • Det genererar 360 kr i tim.
 • Vi tar 20 kr per minut av kund.
 • Vi mäter samtalstiden.
 • Utbetalning baseras på tiden.
 • Du får ett ID nummer av oss.
 • Du får inga falska samtal.
 • Du kan bo vart du vill.
 • Svara på samtal utomlands.
 • Svara i mobil eller hemtelefon.
 • Obehöriga kan ej svara.
 • Få betalt som arbetssökande.
 • Få betalt när du säljer saker.
 • Vi tar inga avgifter för rådgivare.
 • Det är gratis att beställa ID.
 • Betalning till Swish eller bankkonto.
 • Betalningsinformation till din e-post.
 • Beställ ID här.

 • Information för företag.


 • Rådgivare kan vara allt från läkare till sportfiskare eller att man delar sina erfarenheter och kunskaper. Man kan även vara informatör åt ett företag.
 • När någon vill ha information ringer de 0900-5080 och väljer ditt ID, vi kopplar ihop er och du får direkt betalt när samtalet börjar.
 • Man måste logga in för att kunna ta emot samtal. Det är bra så att t ex inte ett barn svarar på samtalet. Du får nummer till inloggning av oss.
 • Folk som vill ha råd ringer 0900-5080 och får besked om att välja ett ID och kopplas därefter fram till dig. Vid upptaget eller ej inloggad lämnas besked att ringa igen senare.

Du ökar dina samtal bäst själv. Ditt ID kan gälla för flera områden och du kan marknadsföra dig som expert på flera områden. Du har kvar ditt ID i framtid.

Här visar vi några exempel på hur du kan marknadsföra dig på internet. Ett tips är att skapa en egen hemsida för det du är expert på. Då ökar samtalen till dig.

Information om Svenska Rådgivarna
Information om Svenska Rådgivarna
Information om Svenska Rådgivarna
Information om Svenska Rådgivarna
Information om Svenska Rådgivarna

Bara text exempel: 
(Ring 0900-5080 Välj ID XXX) 

Information

Ring 0900-5080 Välj ID


Startsidan.

Beställ ID

Våra Rådgivare.

Information

Villkor och policy

Kontakta oss.

Nu kan du logga in & ut via ett telefonnummer du får av oss. Vi betalar 6 kr i minuten, 360 kr per tim.


40 tim. taltid i veckan genererar 57 600 kr per månad. Utbetalning kommer öka eller minska beroende på din egen marknadsföring.


Vi rekommenderar att du har egen marknadsföring.

Exempel ser du här.

Vi tar nu in investerare för att öka på takten att bli störst i Sverige.