Arbetsförmedlare och Rådgivare

Ring 0900-5080 och välj ID till den arbetsförmedlare du vill prata med.

Samtalskostnad 20 kr per minut.


ID 56

Arbetsförmedlare med 10 års erfarenhet. Har du frågor kring yrket som arbetsförmedlare eller arbetsmarknadssekreterare på arbetsmarknadsförvaltning inom kommun så tveka inte och hör av dig. Med mina 10 års erfarenhet inom branschen kommer jag att vägleda, stötta dig, guida dig och göra dig bekant med yrket. Jag kan beskriva samtliga arbetsuppgifter samt hur en arbetsdag kan se ut som arbetsförmedlare / arbetsmarknadssekreterare.


Arbetsförmedlare och Rådgivare

Som rådgivare via oss får du betalt för samtalsrådgivning när vi kopplar samtal till dig. Rådgivare kan vara privata rådgivare eller rådgivare åt företag. För att bli rådgivare måste man beställa ett ID från oss. När du blivit rådgivare lägger vi in din text och ditt ID på vår hemsida som andra kan ringa när de behöver rådgivare.

Ring 0900-5080 + ID


Startsidan.

Beställ ID.

Lista på rådgivare.

Information.

Företagsinformation.

Annonser.

Kontakta oss.


Till privata rådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 48000 kr per månad i provisionslön - skatt.


Till företagsrådgivare genererar samtal på 40 tim i veckan en utbetalning på 62400 kr + moms i månaden per rådgivare.


Vi läser av samtalstider och banken gör utbetalningar till ditt bankkonto en gång per månad efter vi har rapporterat tiderna.